15-09-2020 | Alzheimer Café Oisterwijk. Thema: terugblik op coronatijd

Dinsdag 15 september 2020

Thema: terugblik op coronatijd

Er is nogal wat gebeurd vanaf maart. Ieder heeft het op haar of zijn eigen manier beleefd. Vanavond geven wij u de gelegenheid uw hart te luchten en uw ervaringen te delen. Hoe hebben mensen met dementie deze periode beleefd? En hun mantelzorger ? Wat viel u zwaar? Wat ging u goed af? Welke mogelijkheden zag u? Wat hielp u daarbij? Kortom, wat heeft de afgelopen coronaperiode voor u betekend? Uiteraard volgen wij de RIVM maatregelen. In verband met de coronamaatregelen is er een maximum aan het aantal bezoekers dat wij in ons Alzheimer café kunnen ontvangen. Ook willen wij u achteraf kunnen benaderen, als dat nodig is. Wij moeten u dan ook vragen om zich vooraf aan te melden. Dit kan via 013-5284571 of 06-15534604(coördinator Jeanne Verberk) of via j.verberk@ziggo.nl Wij vragen bij de ontvangst op 15 september naar uw gezondheid, houden 1,5 meter afstand en ontsmetten onze handen bij binnenkomst. Maar het allerbelangrijkste blijft, namelijk dat u van harte welkom bent in het café. Wij kijken er naar uit u weer te ontmoeten op 15 september! Toegang is gratis, inloop vanaf 19.30 uur. Website: www.alzheimer-nederland.nl/regios/afdeling-midden-brabant
Facebook: https://www.facebook.com/Alz

sjabloon Alzheimer ondertekening_5

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, jong en oud, voor familieleden vrienden, hulp en dienstverleners en andere belangstellenden. Lotgenoten kunnen heel veel voor elkaar betekenen, zij herkennen het geen de ander meemaakt, en wat dit voor hem of haar betekent. De ondersteuning die mensen elkaar op zo’n avond geven is van zeer grote waarde; de bezoekers gaan dan ook met een voldaan gevoel naar huis. Onze medewerkers staan gedurende de avond voor iedereen klaar en mocht u vragen hebben stel ze gerust.

Organisator: Alzheimer Nederland Regio Midden-Brabant 
Jeanne Verberk
telefoon: (013) 5284571
e-mail: j.verberk@ziggo.nl