Nieuws

Bouw mee aan ons scholingsaanbod!

Wij zijn bezig met het inventariseren van vragen over scholing, die er leven bij mantelzorgers en vrijwilligers binnen zorg en welzijn.

Zo is bijvoorbeeld op dit moment de EHBO bezig met het ontwikkelen van een scholingsaanbod op maat voor mantelzorgers en vrijwilligers binnen de Thuiszorg die aanlopen tegen diverse zaken, bijvoorbeeld hoe te handelen als iemand zich stoot of valt, als iemand zich verslikt, of als iemand duizelig wordt. We hopen in de toekomst onderdelen hiervan via deze site aan geïnteresseerde vrijwilligers te kunnen aanbieden.

Ook willen we het aanbod uitbreiden naar vrijwilligers binnen de sport en de culturele wereld. Hierover worden op dit moment diverse gesprekken gevoerd.

Heb jij of jouw organisatie een interessante workshop of training die je beschikbaar wilt stellen voor een bredere groep vrijwilligers in Oisterwijk. Dan willen we graag contact met jou of jouw organisatie!

Bel naar Jack van Maris van ContourdeTwern Oisterwijk: 013-5284080, of mail naar: info@vrijwilligersacademieoisterwijk.nl