Over ons

Over De VrijwilligersAcademie Oisterwijk

De VrijwilligersAcademie Oisterwijk wil een bijdrage leveren aan een breed, gevarieerd en kwalitatief goed scholingsaanbod voor de meer dan 1.000 vrijwilligers in de gemeente Oisterwijk. We laten hen nieuwe kennis opdoen, nieuwe vaardigheden ontwikkelen en ervaringen uitwisselen. We hopen hiermee de kwaliteit van het vrijwilligerswerk te bevorderen en vrijwilligers de erkenning te geven die zij verdienen.

Het initiatief voor het oprichten van een vrijwilligersacademie is voortgekomen uit een conferentie van de VHVO, een vereniging van organisaties in de gemeente Oisterwijk die werken met vrijwilligers in zorg en welzijn. De VrijwilligersAcademie Oisterwijk is een onafhankelijke organisatie, vooralsnog onderdeel van de VHVO.

Contact

Met vragen of opmerkingen over de VrijwilligersAcademie Oisterwijk of over deze website kunt u contact opnemen met ons per mail

vrijwilligersacademieoisterwijk@contourdetwern.nl